Прехапах си езика

Начало | Прехапах си езика

Вървели си две змии — майка и дъщеря.
— Мамо ние отровни змии ли сме?
— Не, защо?
— Защото току-що си прехапах езика.